2013-03-26

Świadome zastosowanie danych cyfrowych może wzmacniać innowacyjność i wzrost europejskiej gospodarki

Badania potwierdzają, że konsumenci są gotowi udostępniać swoje dane w zamian za korzyści, przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń prywatności.

Warszawa, 25.03.2013: Raport Wartość i znaczenie „Cyfrowego ja” przygotowany przez Boston Consulting Group na zlecenie Liberty Global, Inc., pokazuje, że efektywne i rzetelne przetwarzanie danych osobowych może przynieść korzyści konsumentom oraz przyczyniać się do rozwoju innowacji i wzrostu gospodarki europejskiej. Warunkiem jednak są wyczerpujące informacje podane przez publiczny i prywatny sektor na temat korzyści z tym związanych oraz jednoczesne zapewnienie odpowiednich systemów zabezpieczenia prywatności.

Dynamiczny rozwój mediów społecznościowych powoduje, że do roku 2015 będzie z nich korzystała jedna czwarta globalnej społeczności. W tym czasie w Europie powstanie również około 75 mln nowych połączeń typu „machine2machine” tworząc „internet rzeczy”. Te globalne trendy  powodują   nie tylko wzrost ilości gromadzonych informacji, ale także powstawanie zupełnie nowych rodzajów danych. W społeczeństwie, które staje się coraz bardziej cyfrowe, dane osobowe stają się nową formą waluty. Konsumenci chcą jej używać w transakcjach, których dokonują na co dzień. Dlatego rośnie rola zrozumienia, co rozwój cyfrowych danych oznacza  dla konsumentów, firm i sektora publicznego. Korzyści dla nich oraz dla całej cyfrowej gospodarki będą możliwe do osiągnięcia jedynie pod warunkiem, że wszelkie działania związane z tożsamością cyfrową przeprowadzane są w sposób bezpieczny i transparentny.

 

„Cyfrowe ja” – nowe zasady działania

Raport konkluduje, że aby budować zaufanie konsumentów, przedsiębiorstwa i regulatorzy powinni przyjąć nowe zasady dla zastosowań tożsamości cyfrowej:

·        Korzyści. Większość konsumentów jest skłonna dzielić się swoimi danymi osobowymi, jeśli będzie wystarczająco świadoma korzyści płynących z zastosowania tożsamości cyfrowej oraz rezultatów gromadzenia i przetwarzania danych.

·        Odpowiedzialność. Dane osobowe muszą zostać uznane jako wartościowe zasoby wymagające wysokiego stopnia zabezpieczenia oraz ograniczenia do korzystania z najmniej wrażliwych danych.

·        Transparentność. Bycie otwartym i rzetelnym w odniesieniu do procesów związanych           z danymi sprawi, że organizacje ograniczą ryzyka związane z zaufaniem oraz przyciągną bardziej świadomych klientów do swoich platform i aplikacji.

·        Kontrola. Preferencje poszczególnych osób w odniesieniu do dzielenia się danymi osobowymi znacznie się różnią. Łatwe w użyciu opcje i kontrola pozwala dostosować dzielenie się danymi do ich konkretnych potrzeb.

 

Dla konsumentów ważna jest kontrola i wygoda

Badanie obecnych zachowań, związanych z udostępnianiem danych osobowych, przeprowadzone na próbie 3 tysięcy europejskich konsumentów dla potrzeb raportu, koncentrowało się na czynnikach sprzyjających i utrudniających udostępnianie danych:

·        Konsumenci, którzy potrafią zarządzać prywatnością są w 52% bardziej skłonni dzielić się swoimi danymi niż ci, którzy nie mają takiej umiejętności.

·        Niewiele osób kontroluje swoją tożsamość cyfrową. Jedynie 10% respondentów wykonało 6 lub więcej działań związanych z ochroną prywatności (np. zmiana ustawień osobistych, korzystanie z mechnizmau opt in/opt out).

·        Konsumenci z wyższą niż przeciętna świadomością dotyczącą danych osobowych oczekują więcej korzyści w zamian za ich udostępnienie

·        Zaufanie różni się w zależności od branży. Przeciętnie ok. 30% konsumentów skłonnych jest dzielić się danymi z firmami z wybranych branży, w tym  e-handlu, operatorami kablowymi oraz producentami samochodów niż ze społecznościami Web 2.0.

·        „Prawo do bycia zapomnianym” ma mały ale jednoznacznie pozytywny wpływ na chęć dzielenia się danymi, zwiększając ją o 10% -18%. .

Rozwój cyfrowej gospodarki

Zgodnie z wynikami raportu, wartość ekonomiczna aplikacji opartych na wykorzystaniu tożsamości cyfrowej, opracowanych zarówno dla europejskiego sektora publicznego jak i prywatnego, szacowana jest na 330 mld Euro do roku 2020. BGC szacuje, że korzyści dla konsumentów będą trzykrotnie wyższe i wyniosą 670 mld Euro rocznie do roku 2020, głównie dzięki obniżkom cen wynikającym        z synergii kosztów związanych z przetwarzaniem danych i oszczędnością czasu związaną z samo-obsługowymi transakcjami.  Związane są one także z  popularnością, jaką wśród konsumentów cieszą się darmowe usługi on-line i aplikacje mobilne, wspierane, przynajmniej częściowo, dzieleniem się danymi osobowymi. Dwie trzecie potencjalnie wygenerowanej wartości szacowanej na ok. Euro 440 mld w 2020r. będzie jednakże zagrożona jeśli interesariusze nie zdołają stworzyć rzetelnych, godnych zaufania systemów przepływów danych.

Zastosowanie danych osobowych i tożsamości cyfrowej może być najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarki europejskiej, znajdującej się obecnie w stanie stagnacji, szacowanego na kwotę do 8% PKB do roku 2020. Raport pokazuje, że najważniejsze jest aby firmy, rządy, organizacje typu non-profit stworzyły i wdrożyły aplikacje dotyczące przetwarzania danych oparte na jasnych, transparentnych zasadach korzystania z danych oraz łatwych w użyciu narzędziach kontroli, dostosowanych do kontekstów, w których dane są używane oraz aby branże i regulatorzy pracowali nad rozwiązaniami, które zrównoważą odpowiednie poziomy zabezpieczeń z praktycznymi zastosowaniami .  

Pełny raport dostępny jest pod adresem: http://www.lgi.com/ir-public-policy.html/.

***

UPC Polska jest liderem cyfrowych usług kablowych: telewizji, szerokopasmowego Internetu i telefonii dla klientów indywidualnych i biznesowych. Łączymy ludzi z cyfrowym światem, ułatwiając korzystanie z jego nieograniczonego potencjału oraz wyznaczamy nowe trendy na rynku, dzięki wdrażaniu najlepszych, światowych technologii. Na koniec 2012 r. z usług UPC Polska korzystało  1 472 000 abonentów, w tym 756 300  z interaktywnej telewizji cyfrowej, 546 000 z telewizji analogowej, 854 700 z szerokopasmowego internetu i 459 000  z telefonii. W zasięgu najnowszej generacji szerokopasmowych sieci UPC w standardzie DOCSIS 3.0 znajduje się ponad 2,5 mln gospodarstw domowych, w ponad 100 miastach w Polsce. UPC Polska jest częścią Liberty Global, Inc. (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK). Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.upc.pl

Liberty Global, Inc. jest międzynarodowym operatorem telewizji kablowej oferującym innowacyjne usługi telewizji, szerokopasmowego dostępu do Internetu i telefonii 20 milionom klientów, zapewniając im dostęp do świata informacji, komunikacji i rozrywki. Liberty Global dysponuje nowoczesnymi sieciami szerokopasmowymi w 13 krajach, głównie w Europie, ale także w Chile. Do firmy należą również spółki medialne i producenckie, m.in. Chellomedia w Europie (dane z dnia 30 grudnia 2012r.).


Kontakt dla mediów:

Lidia Stępińska - Ustasiak
Rzecznik Prasowy
UPC Polska
T +48
22 24 16 877
M +48 600 488 877

E
Lidia.Stepinska-Ustasiak@upc.com.pl