2013-03-26

Zarządzanie „cyfrowym ja”- Debata Centrum Cyfrowego i UPC na temat relacji między internautami, sektorem publicznym a biznesem

Warszawa, 25.03.2013: Polscy konsumenci są świadomi, że mogą korzystać z ustawień prywatności i chętnie dzielą się swoimi danymi w zamian za korzyści, jakie dostrzegają. Europejski raport  „Wartość i znaczenie naszej cyfrowej tożsamości” pokazuje, że chcą mieć kontrolę nad tym, co dzieje się z informacjami na ich temat i decydować, kiedy są gromadzone. Nie chcą przy tym rezygnować z wygody, jaką daje automatyczne zapamiętywanie danych. Polskie badanie pogłębiające wybrane wnioski z raportu BCG i LGI, potwierdza, że wiedza na temat ochrony „cyfrowego ja” nie jest powszechna i zostawia potencjał do działań edukacyjnych.

Dziś w siedzibie Centrum Cyfrowego: Projekt Polska odbyła się debata organizowana przez UPC i Centrum Cyfrowe, zatytułowana „Znaczenie Cyfrowego Ja – nowy wymiar relacji między internautami a sektorem publicznym i biznesem”. W debacie prowadzonej przez dra Alka Tarkowskiego, dyrektora Centrum Cyfrowego, wzięli w udział: Katarzyna Szymielewicz, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon,  Patrycja Gołos, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Public Policy UPC Polska oraz Katarzyna Łakomiec z Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Punktem wyjścia do dyskusji były europejski raport przygotowany na zlecenie LGI, spółki matki UPC Polska „Wartość i znaczenie naszej cyfrowej tożsamości” oraz wyniki polskiego badania, pogłębiającego wybrane wnioski z raportu.  

Badanie Centrum Cyfrowego i UPC Polska pokazuje, że wśród polskich internautów istnieje wysoka akceptacja dla dzielenia się opiniami na temat produktów i usług. Pokazuje to, że istnieją obszary, w których internauci nie obawiają się nadużyć, co może wynikać  przede wszystkim z relatywnie niskiej wrażliwości tego typu danych. Relatywnie wysokie zaufanie związane z dzieleniem się danymi może być związane z faktem, że niewielki odsetek badanych (ok. 6%) ma osobiste, negatywne doświadczenia związane z kradzieżą danych  w Internecie. Badani chcą mieć również wpływ na to czy i w jaki sposób dane dotyczące ich osób są zbierane przez różne firmy. Informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, badani szukają  w internecie, na  portalach specjalistycznych  np. prawnych, poświęconych  ochronie danych i serwisach  instytucji lub organizacji zajmujących się edukowaniem na temat ochrony danych. Widać również, że podobnie jak w przypadku wykluczenia cyfrowego, świadomość związana z ochroną „cyfrowego ja” w sieci, jest silnie uzależniona od wieku i wykształcenia.

 Polscy konsumenci w badaniu konsumenckim BCG

Jak pokazuje raport LGI, polscy konsumenci chcą wiedzieć, w jaki sposób ich dane będą używane przez firmy i organizacje. Ważna jest dla nich także możliwość wyboru opcji prywatności. Chcą również mieć większe poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad udostępnianymi danymi. Chcieliby mieć możliwość decydowania, kiedy ich dane będą gromadzone. Jednocześnie nie chcą jednak zrezygnować z wygody, jaka zapewnia automatyczne zapamiętywanie ich danych przez wyszukiwarkę.

 

W badaniu konsumenckim, które poprzedziło raport „Wartość i znaczenie naszej cyfrowej tożsamości” wyodrębniono kilka grup respondentów na podstawie ich stosunku do prywatności: „bardzo wysoka wartość”(prywatności), „wysoka wartość”, „średnia”, „niska wartość”, „bardzo niska wartość”.  Bez względu na to, jak wysoko konsumenci cenią prywatność, głównym powodem do dzielenia się swoimi danymi są potencjalne oszczędności finansowe (38-44% w zależności od grupy). Widoczna jest również prawidłowość, że im większe znaczenie przywiązują do prywatności, tym mniej istotna jest dla nich możliwość otrzymywania spersonalizowanych reklam. W grupie, dla której prywatność jest najbardziej ceniona, większe znaczenie mają kwestie społeczne, jak otrzymywanie komentarzy, „lajków” czy kontakt z innymi, niż  reklamy dostosowane do zainteresowań i preferencji. (24% - bycie w kontakcie z innymi, vs. 18 – personalizowane reklamy).

 

W grupie, która chętnie dzieli się danymi, 49% respondentów to osoby, które  śledzą nowości technologiczne. Jednak wśród osób, które wysoko cenią prywatność, entuzjaści nowych technologii również są silnie reprezentowani i stanowią 45%.  Nieco mniej skłonni do udostępniania informacji na swój temat są ci, którzy nie śledzą nowości technologicznych. Wśród osób, które wysoko cenią prywatność jest ich 15%, podczas gdy w grupie dla której prywatność ma małe znaczenie stanowią 12%.

 

***

UPC Polska jest liderem cyfrowych usług kablowych: telewizji, szerokopasmowego Internetu i telefonii dla klientów indywidualnych i biznesowych. Łączymy ludzi z cyfrowym światem, ułatwiając korzystanie z jego nieograniczonego potencjału oraz wyznaczamy nowe trendy na rynku, dzięki wdrażaniu najlepszych, światowych technologii. Na koniec 2012 r. z usług UPC Polska korzystało  1 472 000 abonentów, w tym 756 300  z interaktywnej telewizji cyfrowej, 546 000 z telewizji analogowej, 854 700 z szerokopasmowego internetu i 459 000  z telefonii. W zasięgu najnowszej generacji szerokopasmowych sieci UPC w standardzie DOCSIS 3.0 znajduje się ponad 2,5 mln gospodarstw domowych, w ponad 100 miastach w Polsce. UPC Polska jest częścią Liberty Global, Inc. (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK). Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.upc.pl

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska pracuje na rzecz zmiany społecznej poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Działamy na rzecz większego zaangażowania obywatelskiego i aktywności kulturowej Polaków. Prowadzimy działania edukacyjne, analityczne i badawcze dotyczące społecznej roli technologii cyfrowych, prawa autorskiego oraz kultury cyfrowej. Centrum prowadzi projekty w duchu ‘think & do tank’ - diagnozuje i opisuje rzeczywistość społeczną oraz stara się poprzez dostarczanie wiedzy i projekty edukacyjne wpływać na jej pozytywną zmianę.

Liberty Global, Inc. jest międzynarodowym operatorem telewizji kablowej oferującym innowacyjne usługi telewizji, szerokopasmowego dostępu do Internetu i telefonii 20 milionom klientów, zapewniając im dostęp do świata informacji, komunikacji i rozrywki. Liberty Global dysponuje nowoczesnymi sieciami szerokopasmowymi w 13 krajach, głównie w Europie, ale także w Chile. Do firmy należą również spółki medialne i producenckie, m.in. Chellomedia w Europie (dane z dnia 30 grudnia 2012r.).


Kontakt dla mediów:

Lidia Stępińska - Ustasiak
Rzecznik Prasowy
UPC Polska
T +48
22 24 16 877
M +48 600 488 877

E
Lidia.Stepinska-Ustasiak@upc.com.pl