2013-03-04

Europejska Agenda Cyfrowa bez wsparcia Connecting Europe Facility - wzrasta rola konkurencji między technologiami.

Warszawa, 1 marca 2013: Europejska Agenda Cyfrowa (EAC) wskazuje cele dla wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej, opartego na lepszym  wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Realizacja założeń Agendy spocznie w większym niż dotychczas stopniu na barkach podmiotów komercyjnych za sprawą ograniczenia unijnych środków na inwestycje w sieci szerokopasmowego Internetu. Zdaniem ekspertów niemieckiego ośrodka badawczego WIK- Consult koszty realizacji Agendy można ograniczyć o 30%, wykorzystując konkurencję pomiędzy operatorami technologii kablowych, światłowodowych oraz mobilnego internetu.

Europejska Agenda Cyfrowa jest strategicznym programem Komisji Europejskiej, który ma zapewnić rozwój gospodarczy i przynieść Europie 4 miliony miejsc pracy w nowoczesnej, opartej na wiedzy gospodarce. U jego podstaw leży zapewnienie pełnego dostępu do Internetu dla wszystkich mieszkańców UE do 2013 r., a do prędkości 100 Mb/s – tzw. dostęp nowej generacji (NGA) – dla połowy mieszkańców EU do 2020 r.

W wyniku negocjacji budżetu na lata 2014-20 fundusz programu Connecting Europe Facility, służący do finansowania budowy sieci szerokopasmowych – został ograniczony z 9,2 mld euro do
1 mld euro. Ograniczenie środków publicznych na inwestycje w realizację Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC) powoduje, że jeszcze większego znaczenia niż dotychczas nabiera rola inwestycji komercyjnych w ultraszybkie sieci szerokopasmowe, tzw. Next Generation Access (NGA). Wnioski z analiz ekspertów z niemieckiego instytutu WIK zamieszczone w raporcie „Nowe spojrzenie na Europejską Agendę Cyfrową: bogatszy wybór technologii”, wskazują na to, że wykorzystanie mixu technologii FTTH (światłowód), Docsis 3.0 (technologia kablowa) i LTE (szerokopasmowy internet mobilny) oraz stworzenie warunków do konkurencji pomiędzy tymi technologiami może obniżyć koszty realizacji celów Agendy o 30%. Analizy WIK wykazały, na tych rynkach europejskich, na których funkcjonują operatorzy kablowi dysponujący odpowiednią skalą do konkurowania z operatorami zasiedziałymi, inwestycje w sieci szerokopasmowego Internetu są stymulowane poprzez silną konkurencję operatorów, skutkując rozwojem rynku cyfrowego, zwiększeniem popytu oraz zasięgu penetracji Internetu z korzyścią dla konsumentów oraz cyfrowej gospodarki.

Aktywność inwestycyjna UPC Polska już dziś przyczynia się w znaczny sposób do realizacji przez Polskę celów Agendy Cyfrowej, oferując dostęp do szerokopasmowego Internetu o prędkości 150 mb/s dla 2,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce. Sieci najnowszej generacji operatora, w pełni zmodernizowane w 2012r. do standardu DOCSIS 3.0, które objęły swym zasięgiem kolejne 895 100 gospodarstw domowych, gotowe są dostarczać klientom ultra szybki Internet. Strategia produktowa zakładająca oferowanie Internetu o wysokich parametrach w korzystnej cenie, również przyczynia się do zwiększania penetracji szerokopasmowego Internetu. Potwierdzają to wnioski zawarte w raporcie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, analizującym ceny dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce w 2012 r., który mówi , że korzystniejsze oferty są w stanie przedstawić „operatorzy kablowi, który działają w oparciu o własne łącza.

***

UPC Polska jest liderem cyfrowych usług kablowych: telewizji, szerokopasmowego Internetu i telefonii dla klientów indywidualnych
i biznesowych. Łączymy ludzi z cyfrowym światem, ułatwiając korzystanie z jego nieograniczonego potencjału oraz wyznaczamy nowe trendy na rynku, dzięki wdrażaniu najlepszych, światowych technologii. Na koniec 2012 r. z usług UPC Polska korzystało  1 472 000 abonentów, w tym 756 300  z interaktywnej telewizji cyfrowej, 546 000 z telewizji analogowej, 854 700 z szerokopasmowego internetu i 459 000  z telefonii. W zasięgu najnowszej generacji szerokopasmowych sieci UPC w standardzie DOCSIS 3.0 znajduje się ponad 2,5 mln gospodarstw domowych, w ponad 100 miastach w Polsce. UPC Polska jest częścią Liberty Global, Inc. (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK). Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.upc.pl

Liberty Global, Inc. jest międzynarodowym operatorem telewizji kablowej oferującym innowacyjne usługi telewizji, szerokopasmowego dostępu do Internetu i telefonii 20 milionom klientów, zapewniając im dostęp do świata informacji, komunikacji i rozrywki. Liberty Global dysponuje nowoczesnymi sieciami szerokopasmowymi w 13 krajach, głównie w Europie, ale także w Chile. Do firmy należą również spółki medialne i producenckie, m.in. Chellomedia w Europie (dane z dnia 30 września 2012r.).


Kontakt dla mediów:
Lidia Stępińska-Ustasiak
Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej
UPC Polska
T +48 22 24 16 877
M +48 600 488 877
E : Lidia.stepinska-ustasiak@upc.com.pl


Zdjęcia do pobrania