2013-02-04

Konkurencja 2.0 - większy wybór dla klientów

Operatorzy kablowi inwestują w rozwój usług i zapewniają najbardziej konkurencyjne oferty

Zbliża się termin realizacji pierwszych celów Agendy Cyfrowej, która na koniec 2013 roku przewiduje pełną dostępność szerokopasmowego Internetu. UPC inwestując w rozwój sieci od wielu lat wyznacza standardy prędkości na rynku i stymuluje konkurencyjność, zapewniając większy wybór dla klientów. Dzięki temu infrastruktura zbudowana przez operatorów kablowych i stały rozwój oferty cyfrowej odgrywają istotną rolę w internetyzacji Polski i realizacji założeń Agendy Cyfrowej, co pokazują dane z Raportu WIK Consult  „Nowe podejście do Europejskiej Agendy Cyfrowej: bogatszy wybór technologii”, prezentowanego 5 grudnia w Warszawie. Potwierdzają to także analizy UKE, z których wynika, że oferty operatorów kablowych są najbardziej atrakcyjne.

Inwestycje w rozwój sieci oraz stymulowanie popytu na dostęp do szerokopasmowego Internetu to dwie główne kategorie wyzwań w realizacji celów Agendy Cyfrowej. Dlatego  istotną rolę odgrywa  strategia cenowa operatorów, stymulująca penetrację wysokich przepływności. Zgodnie z  grudniowym raportem UKE „Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce”, dostawcy Internetu oferują coraz szybszy Internet, jednak najkorzystniejsze oferty przedstawiają operatorzy kablowi, działający w oparciu o własną infrastrukturę. Dlatego usługi operatorów kablowych cieszą się większą popularnością. Raport pokazuje, że w popularnych segmentach 10-30 Mb/s oraz 30-50 Mb/s operator zasiedziały oferuje najwyższe ceny, a w kategorii prędkości powyżej 100 Mb/s nie jest obecny ze swoją ofertą internetową.

Wg. danych Instytutu Łączności wartość infrastruktury niezbędnej do realizacji celów Agendy Cyfrowej w Europie wynosi 270 - 300 mld euro. Skala wyzwania pokazuje, jak istotne jest zaangażowanie inwestycyjne operatorów telekomunikacyjnych działających na rynku i zapewnienie wyboru różnych technologii, które pozwolą efektywniej realizować cele Agendy Cyfrowej. Dane raportu WIK Consult  „Nowe podejście do Europejskiej Agendy Cyfrowej: bogatszy wybór technologii” potwierdzają, że pełniejsze wykorzystanie potencjału różnych technologii, nie tylko światłowodów, ale także technologii kablowej i LTE, pozwoli szybciej osiągnąć wskazane w dokumencie założenia i może obniżyć koszty realizacji Agendy nawet o 30% .

Operatorzy kablowi od dekady inwestują w rozwój infrastruktury, która pozwala na zapewnienie ultraszybkiego Internetu, a ponoszone przez nich nakłady inwestycyjne sięgają 25% osiąganych przychodów, znacząco więcej, niż operatorzy zasiedziali.  Według raportu WIK Consult, operatorzy kablowi nie tylko zapewniają dostęp do innowacyjnych rozwiązań infrastrukturalnych, ale także mobilizują pozostałe podmioty działające na rynku do dynamizowania polityki inwestycyjnej.

„Kiedy kablówki wchodzą na dany obszar oferując prędkość 100 Mb/s, zazwyczaj operator zasiedziały potrzebuje mniej niż rok, aby wprowadzić tam szybsze łącze” – powiedział w czasie prezentacji raportu WIK Consult Manuel Kohnstamm, Prezes Cable Europe oraz Chief Policy Officer Liberty Global.

W Polsce wg. danych Centrum Studiów Regulacyjnych tylko w latach 2006-2012 powstało milionów linii w standardach NGA lub przygotowanych do świadczenia usług w takim standardzie, z czego tylko 0,3 mln jest zbudowanych przez operatora zasiedziałego. Dzięki inwestycjom w sieć, centrale i sprzęt abonencki, liderzy kablowi już teraz gwarantują przepustowości przekraczające 100Mb/s, określone jako cel Europejskiej Agendy Cyfrowej na 2020 rok. W zasięgu Internetu UPC o prędkości do 150 Mb/s znajduje się obecnie około 2,5 mln gospodarstw domowych.

***

UPC Polska jest liderem cyfrowych usług kablowych: telewizji, szerokopasmowego Internetu i telefonii dla klientów indywidualnych i biznesowych. Łączymy ludzi z cyfrowym światem, ułatwiając korzystanie z jego nieograniczonego potencjału oraz wyznaczamy nowe trendy na rynku, dzięki wdrażaniu najlepszych, światowych technologii. Na koniec 3 kwartału 2012 r. z usług UPC Polska korzystało  1 463 800 abonentów, w tym 715 400 z interaktywnej telewizji cyfrowej, 592 700 z telewizji analogowej, 820 100 z szerokopasmowego internetu i 431 600 z telefonii. W zasięgu najnowszej generacji szerokopasmowych sieci UPC w standardzie DOCSIS 3.0 znajduje się ponad 2,5 mln gospodarstw domowych, w ponad 100 miastach w Polsce. UPC Polska jest częścią Liberty Global, Inc. (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK). Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.upc.pl

Liberty Global, Inc. jest międzynarodowym operatorem telewizji kablowej oferującym innowacyjne usługi telewizji, szerokopasmowego dostępu do Internetu i telefonii 20 milionom klientów, zapewniając im dostęp do świata informacji, komunikacji i rozrywki. Liberty Global dysponuje nowoczesnymi sieciami szerokopasmowymi w 13 krajach, głównie w Europie, ale także w Chile. Do firmy należą również spółki medialne i producenckie, m.in. Chellomedia w Europie (dane z dnia 30 września 2012r.).


Kontakt dla mediów:

Lidia Stępińska-Ustasiak
Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej
UPC Polska
T +48 22 24 16 877
M +48 600 488 877
E Lidia.Stepinska-Ustasiak@upc.com.pl