2013-01-03

Innowacyjność i niezawodność usług siłą napędową UPC

UPC podsumowuje rok 2012

W 2012 roku priorytetami dla UPC były kontynuacja zmian produktowych, wprowadzanie usprawnień w obsłudze klienta oraz dalsze inwestycje w rozwój sieci i sprzętu abonenckiego. Niezależnie od integracji z Aster w 2012 UPC wprowadziło szereg nowości do oferty oraz utrzymało wysoki poziom nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę, dzięki czemu 100% dwukierunkowej sieci zmodernizowane jest do standardu DOCSIS3.0. Dzięki temu wysoko oceniane działanie usług jest głównym czynnikiem budującym satysfakcję klientów z produktów UPC.

2012 był rokiem istotnych zmian dla UPC. Pomimo wyzwań związanych z integracją z Aster i zmieniającym się otoczeniem rynkowym, UPC utrzymało wzrost sprzedaży usług cyfrowych. Połączenie z Aster i rozpoczęta tym samym konsolidacja sektora kablowego oraz dalsze nakłady inwestycyjne ponoszone przez UPC, stymulują konkurencję infrastrukturalną.

Konsolidacja = modernizacja

2 stycznia 2012 nastąpiło połączenie prawne Aster i UPC, które rozpoczęło proces integracji i modernizacji infrastruktury oraz polepszania oferty. Dzięki temu klienci Aster, w ramach obowiązujących umów bezpłatnie otrzymali nawet 10-krotnie szybszy Internet, dodatkowe kanały w cyfrowej jakości, dostępne wcześniej wyłącznie w ofercie analogowej, a także lepszą ofertę telefoniczną. Ponadto już w marcu uzyskali dostęp do oferty UPC. Przeprowadzone w tej grupie badania satysfakcji  potwierdziły, że byli klienci Aster zadowoleni są zarówno z całości oferty jaki i parametrów i funkcjonalności poszczególnych usług. 54% klientów podkreśla większą niż w przypadku usług świadczonych przez Aster satysfakcję z dostępu do Internetu, a 55% z  interaktywnej oferty telewizyjnej.

Satysfakcja klienta strategicznym celem UPC

UPC systematycznie rozwijało ofertę produktową. W usłudze telewizyjnej UPC wzbogaciło 2 podstawowe pakiety Telewizji Cyfrowej o programy HD, dostępne dotąd w pakiecie dodatkowym - w efekcie abonenci zyskali do kilkudziesięciu nowych programy w wysokiej rozdzielczości HD. Przez cały rok oferta wzbogacana została o 33  nowości programowe - w większości sportowe, muzyczne i filmowe. UPC podniosło minimalną dostępną prędkość do 15 Mb/s. Ponadto w ramach dotychczasowych umów podniosło parametry klientom korzystającym z Internetu Fiber Power 5 i 10 do Fiber Power 25. Taryfy telefoniczne zostały wzbogacone o dodatkowe pakiety bezpłatnych minut. Do oferty telefonicznej dołączył również UPC Phone, który pozwala na wykonywanie i odbieranie połączeń przychodzących na telefon stacjonarny UPC za pomocą smartfona w każdym miejscu, bez dodatkowych kosztów.

Stałe podnoszenie poziomu satysfakcji klientów stało się jednym ze strategicznych celów UPC, co znalazło odzwierciedlenie zarówno w strukturze firmy, jak i w szeregu zmian zainicjowanych w obsłudze klienta. Połączenie w ramach jednego Pionu procesów sprzedażowych i obsługi klienta pozwoli na kompleksowe zarządzanie tymi obszarami i efektywne wdrażanie zmian, które mają zapewnić najwyższą satysfakcję abonentów. Utworzone zostało nowe stanowisko Dyrektora ds. Relacji z Klientami, którego rolą jest budowanie satysfakcji klientów na wszystkich etapach ich kontaktu z UPC. Zmiany objęły też procesy związane z obsługą, gdzie UPC wprowadziło szereg usprawnień, w efekcie których skrócił się czas oczekiwania na obsługę, a pracownicy UPC stali się łatwiej dostępni dla klientów.

****
Badanie miało charakter ilościowy. Zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) przez agencję badawczą IPSOS, na losowej próbie N=300 klientów UPC, którzy skorzystali z oferty migracyjnej. Zostało przeprowadzone w dniach 30 sierpnia – 4 września 2012

UPC Polska jest liderem cyfrowych usług kablowych: telewizji, szerokopasmowego Internetu i telefonii dla klientów indywidualnych i biznesowych. Łączymy ludzi z cyfrowym światem, ułatwiając korzystanie z jego nieograniczonego potencjału oraz wyznaczamy nowe trendy na rynku, dzięki wdrażaniu najlepszych, światowych technologii. Na koniec 3 kwartału 2012 r. z usług UPC Polska korzystało  1 463 800 abonentów, w tym 715 400 z interaktywnej telewizji cyfrowej, 592 700 z telewizji analogowej, 820 100 z szerokopasmowego internetu i 431 600 z telefonii. W zasięgu najnowszej generacji szerokopasmowych sieci UPC w standardzie DOCSIS 3.0 znajduje się ponad 2,5 mln gospodarstw domowych, w ponad 100 miastach w Polsce. UPC Polska jest częścią Liberty Global, Inc. (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK). Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.upc.pl

Kontakt dla mediów:

Lidia Stępińska-Ustasiak
Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej
UPC Polska
T +48 22 24 16 877
M +48 600 488 877
E Lidia.Stepinska-Ustasiak@upc.com.pl