Drukuj 2012-12-07

Konkurencja infrastrukturalna pomiędzy operatorami kablowymi a zasiedziałymi może obniżyć koszty wdrożenia szybkiego szerokopasmowego Internetu nawet o 30% na wszystkich rynkach, na których taka konkurencja istnieje

Prezentacja wyników raportu WIK Consult: „Nowe spojrzenie na Europejską Agendę Cyfrową: bogatszy wybór technologii.”

Warszawa 7 grudnia 2012 r.: Zrównoważone rozwiązania, bazujące na rożnych technologiach, w tym także kablowych, oraz konkurencja infrastrukturalna może zwiększyć inwestycje w rynek usług szerokopasmowych oraz obniżyć koszty realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej - takie są wnioski z analizy przeprowadzonej przez niezależny instytut badawczy WIK Consult GmbH. Jak wyliczają eksperci WIK, silniejsza konkurencja infrastrukturalna może obniżyć te koszty w Europie nawet o około 100 mld euro. Według opracowanego przez nich raportu pełniejsze wykorzystanie potencjału różnorodnych platform technologicznych może zagwarantować powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu, również w Polsce, szybciej i efektywniej.

Prezentacja raportu „Nowe podejście do Europejskiej Agendy Cyfrowej: bogatszy wybór technologii” przedstawiła nowe spojrzenie na realizację flagowego projektu UE w zakresie zapewnienia konkurencyjności europejskiej gospodarce. Przedstawiciele WIK-Consult w swym opracowaniu zwracają uwagę, że w wyniku dotychczasowego podejścia koncentrującego się wyłącznie na inwestycjach w światłowody, traci się z perspektywy możliwość wykorzystania bogatszego spektrum już dostępnych technologii. W ich opinii wykorzystanie potencjału tego mixu technologicznego w skali całej Unii może być aż o 30% tańsze. Scott Marcus, jeden z autorów raportu, podkreślił w swoim wystąpieniu szczególną rolę w realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, jaką odegrać mogą technologie stosowane przez operatorów  kablowych i inne technologie alternatywne, w tym LTE. Sieci kablowe mogą służyć i służą jako alternatywa dla modernizacji sieci FTTx, zwłaszcza na obszarach, gdzie rozbudowa systemów światłowodowych jest nieopłacalna, zapewniając znaczną oszczędność kosztów, czy jako druga sieć stacjonarna w danym regionie, alternatywna do sieci FTTx, przyczyniając się do zwiększania konkurencji. Natomiast sieć bezprzewodowa spełniać może ważną funkcję uzupełniającą, stanowiącą konkurencyjną alternatywę dla sieci stacjonarnych 

Już dziś, w większości krajów europejskich operatorzy kablowi, w tym także UPC w Polsce, pełnią kluczową rolę w zapewnieniu dostępu do nowoczesnych usług cyfrowych, w tym super szybkiego Internetu na poziomie wyznaczonym przez cele Agendy na rok 2020 i mogą pomóc w znaczącym obniżeniu kosztów realizacji Agendy. W porównaniu z inwestycjami w światłowody, kablówki stosują model biznesowy, który pozwala elastycznie reagować na rosnący popyt,  a ich inwestycje nie wymagają pomocy publicznej. 

 „Liberty Global, właściciel UPC, kontynuuje inwestycje na olbrzymią skalę w usługi szerokopasmowe nowej generacji na wielu rynkach europejskich. Teraz kiedy dokonujemy analizy pierwszego etapu osiągania celów Agendy Cyfrowej, staje się jasne, że konkurencja ze strony operatorów kablowych zmusza operatorów zasiedziałych do inwestycji w infrastrukturę potrzebną Europie do dostarczania bogatszej oferty cyfrowej konsumentom.” - Manuel Kohnstamm, wiceprezes ds. Public Policy, Liberty Global.

Na rolę konkurencji infrastrukturalnej w zapewnieniu pełnego dostępu do szerokopasmowego internetu w Polsce, w kontekście ustaleń Narodowego Programu Szerokopasmowego oraz Strategii Regulacyjnej UKE, zwróciła także uwagę Anna Streżyńska, była prezes UKE. W czasie dyskusji podkreśliła ona, że w latach 2006 – 2012, operatorzy wybudowali łącznie 7 mln linii w standardzie NGA lub mogących ten standard spełnić, z czego zaledwie 0,3 mln, wybudowane zostało przez Telekomunikację Polską, choć operator ten nie podlegał  regulacjom w tym zakresie. To najlepiej pokazuje ogromną rolę i potencjał operatorów kablowych i alternatywnych w rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. 

***
UPC Polska jest liderem cyfrowych usług kablowych: telewizji, szerokopasmowego Internetu i telefonii dla klientów indywidualnych i biznesowych. Łączymy ludzi z cyfrowym światem, ułatwiając korzystanie z jego nieograniczonego potencjału oraz wyznaczamy nowe trendy na rynku, dzięki wdrażaniu najlepszych, światowych technologii. Na koniec 3 kwartału 2012 r. z usług UPC Polska korzystało  1 463 800 abonentów, w tym 715 400 z interaktywnej telewizji cyfrowej, 592 700 z telewizji analogowej, 820 100 z szerokopasmowego internetu i 431 600 z telefonii. W zasięgu najnowszej generacji szerokopasmowych sieci UPC w standardzie DOCSIS 3.0 znajduje się ponad 2,5 mln gospodarstw domowych, w ponad 100 miastach w Polsce. UPC Polska jest częścią Liberty Global, Inc. (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK). Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.upc.pl

Liberty Global, Inc. jest międzynarodowym operatorem telewizji kablowej oferującym innowacyjne usługi telewizji, szerokopasmowego dostępu do Internetu i telefonii 20 milionom klientów, zapewniając im dostęp do świata informacji, komunikacji i rozrywki. Liberty Global dysponuje nowoczesnymi sieciami szerokopasmowymi w 13 krajach, głównie w Europie, ale także w Chile. Do firmy należą również spółki medialne i producenckie, m.in. Chellomedia w Europie (dane z dnia 30 września 2012r.).

WIK Consult GmbH jest niezależną, europejską firmą konsultingową specjalizującą się w analizach rynku telekomunikacyjnego, ekonomicznego oraz w polityce regulacyjnej. Firma jest doradcą Komisji Europejskiej, licznym organom regulacyjnym w Europie i na świecie, a także operatorom zasiedziałym i alternatywnym we wszystkich aspektach działalności telekomunikacyjnej.  Więcej informacji na stronie: www.wik-consult.com.

Kontakty dla mediów:

Lidia Stępińska – Ustasiak 
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej
UPC Polska
T +48 22 24 16 877
M +48 600 488 877
E Lidia.Stepinska-Ustasiak@upc.com.pl

Marlena Skolimowska
Koordynator ds. Komunikacji
UPC Polska
T +48 22 24 16 854
M +48 600 488 854
E Marlena.skolimowska@upc.com.pl