2012-11-08

Tydzień przedsiębiorczości. Akademia e-Seniora zwiększa szanse osób 50+ na rynku pracy.

Tydzień Przedsiębiorczości to doskonały moment, by pokazać osobom 50+, jaką szansę na przedłużenie ich aktywności zawodowej daje Internet. Dzięki kursom Akademii e-Seniora UPC osoby po 50-tym roku życia mają lepszą pozycję na rynku pracy. Umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem znacząco ułatwia im poszukiwanie pracy. W trakcie kursu uczestnicy uczą się również, jak założyć własną działalność gospodarczą. Rozszerzony zakres kursu Akademii e-Seniora jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku przedemerytalnym, które chcą za pośrednictwem Internetu zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Wg. danych opublikowanych przez Unię Europejską już 2015 roku już 90 % zawodów będzie wymagało posiadania kompetencji cyfrowych. Tymczasem w Polsce ponad 9 mln Polaków po 50-tym roku życia jest wykluczona cyfrowo. W obecnej sytuacji demograficznej, gdy wydłużany jest wiek emerytalny, coraz większym wyzwaniem pozostaje kwestia aktywności zawodowej tej grupy osób.

UPC Polska, w ramach Akademii e-Seniora, od 2006 roku pomaga osobom starszym w zdobyciu umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem. Dotychczas kilka tysięcy osób skorzystało z tej autorskiej metody nauczania i jak pokazują badania, 100% spośród tych, którzy po 50-tce nauczyli się obsługi komputera i Internetu stwierdziło poprawę jakości swojego życia.

Zakres kursu Akademii e-Seniora oraz podręcznik, który otrzymuje każdy uczestnik są co roku  aktualizowane. Nowe treści pojawiają się w wyniku analizy ankiet prowadzonych wśród absolwentów.
W odpowiedzi na potrzebę zgłaszaną przez uczestników zajęć w tym roku do programu nauczania dodano lekcję dotyczącą poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu oraz zakładania własnej firmy. Temat wykorzystania nowych technologii w samozatrudnieniu, znalezieniu dodatkowej, dorywczej pracy pojawił się w ostatniej ewaluacji kursów, co pokazuje, że osoby starsze dostrzegają potencjał nowych technologii
w szukaniu dodatkowych źródeł dochodu i samorozwoju. Jak pokazuje opracowanie GUS[1] co czwarty badany w wieku 50+ wskazał elastyczną organizację czasu pracy, jako najważniejszy czynnik wpływający na przedłużenie aktywności zawodowej. Swoboda dysponowania swoim czasem jest dla tej grupy wiekowej bardzo ważna a to właśnie samozatrudnienie i wykorzystanie możliwości, jakie daje Internet pozwala pracować tyle ile chcemy i gdzie chcemy. Potrzeba bycia aktywnym zawodowo jest również bardzo silna wśród starszych grup wiekowych - prawie 50% 60-latków chce pozostać aktywnymi zawodowo i coraz więcej z nich wykorzystuje w tym celu Internet.[2]

Dzięki zebranemu przez lata doświadczeniu zawodowemu osoby starsze mają potencjał, który mogą wykorzystać w pracy, ich wiedza jest też coraz częściej doceniana przez pracodawców, którzy poszukują doświadczonych pracowników. Potrzeba korzystania z Internetu w aspekcie zawodowym jest szczególnie widoczna u osób pomiędzy 50. a 65 rokiem życia, na co wskazuje badanie badaniu „Korzystanie z Internetu a jakość życia osób 50+”.[3]

Zajęcia Akademii e-Seniora odbywają się obecnie w niemal 100 placówkach w 65 miastach Polski. Prowadzi je ponad 120 specjalnie przeszkolonych w tym celu trenerów. UPC Polska przeprowadziło do tej pory 12 edycji kursów, w których wzięło udział ponad 6000 osób. Partnerem społecznym programu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

[1] O sytuacji osób starszych”, GUS, 2012 rok

[2] „Korzystanie z Internetu a jakość życia osób 50+”, raport Koalicji „Dojrz@łość w sieci”, 2012 r.

[3] „Korzystanie z Internetu a jakość życia osób 50+”, raport Koalicji „Dojrz@łość w sieci”, 2012 r.

***

UPC Polska jest liderem cyfrowych usług kablowych: telewizji, szerokopasmowego Internetu i telefonii dla klientów indywidualnych i biznesowych. Łączymy ludzi z cyfrowym światem, ułatwiając korzystanie z jego nieograniczonego potencjału oraz wyznaczamy nowe trendy na rynku, dzięki wdrażaniu najlepszych, światowych technologii. Na koniec 3 kwartału 2012 r. z usług UPC Polska korzystało  1 463 800 abonentów, w tym 715 400 z interaktywnej telewizji cyfrowej,  592 700 z telewizji analogowej, 820 100 z szerokopasmowego internetu i 431 600 z telefonii. W zasięgu najnowszej generacji szerokopasmowych sieci UPC w standardzie DOCSIS 3.0 znajduje się ponad 2,5 mln gospodarstw domowych, w ponad 100 miastach w Polsce. UPC Polska jest częścią Liberty Global, Inc. (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK). Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.upc.pl

Liberty Global, Inc. jest międzynarodowym operatorem telewizji kablowej oferującym innowacyjne usługi telewizji, szerokopasmowego dostępu do Internetu i telefonii 20 milionom klientów, zapewniając im dostęp do świata informacji, komunikacji i rozrywki. Liberty Global dysponuje nowoczesnymi sieciami szerokopasmowymi w 13 krajach, głównie w Europie, ale także w Chile. Do firmy należą również spółki medialne i producenckie, m.in. Chellomedia w Europie (dane z dnia 30 września 2012r.)

Dagmara Krzesińska
Młodszy kierownik ds. komunikacji i CSR
UPC Polska
T +48 22 24 16 820
M +48 600 488 020
E Dagmara.Krzesinska@upc.com.pl


Lidia Stępińska - Ustasiak
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej
UPC Polska
T +48 22 24 16 877
M +48 600 488 877
E Lidia.Stepinska-Ustasiak@upc.com.pl

<!--[if gte mso 9]>

Zdjęcia do pobrania