2012-10-29

UPC Sygnatariuszem porozumienia na rzecz poprawy jakości usług telekomunikacyjnych

Organizatorzy konkursu proponują, aby Redakcja „Kuriera Szczecińskiego”, która obejmie patronat prasowy uzyskała w zamian:Organizatorzy konkursu proponują, aby Redakcja „Kuriera Szczecińskiego”, która obejmie patronat prasowy uzyskała w zamian:W piątek 26.10, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisane zostało Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym. Porozumienie podpisali: Magdalena Gaj, Prezes UKE, firmy działające na rynku telekomunikacyjnym,  przedstawiciele branżowych izb gospodarczych oraz instytucji naukowych. W imieniu UPC Polska podpis złożył Prezes Simon Boyd.

Sygnatariusze Memorandum zamierzają wspólnie osiągnąć cele wyznaczone krajom członkowskim przez Komisję Europejską, w tym zapewnienie czytelnych i przejrzystych warunków umów, publikowanie porównywalnych informacji o wskaźnikach dostępności i jakości świadczonych usług, jak również wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących jakości usług (Quality of Service - QoS).

Zakres wspólnych działań

Przystępując do Memorandum o jakości usług Sygnatariusze zdecydowali się na prowadzenie wspólnych działań mających na celu:

•    podnoszenie poziomu jakości usług telekomunikacyjnych;
•    udostępnienie użytkownikom publicznych sieci telekomunikacyjnych wiarygodnych, rzetelnych, porównywalnych, aktualnych oraz w pełni zrozumiałych dla każdego konsumenta informacji o jakości usług telekomunikacyjnych;
•    zwiększenie poziomu świadomości użytkowników w zakresie technicznych możliwości oraz ograniczeń w realizacji usług telekomunikacyjnych;
•    zunifikowanie wymagań dotyczących jakości usług oraz zapewnienie jasnych i zrozumiałych reguł działania na rynku telekomunikacyjnym
•    zapewnienie przejrzystej i transparentnej informacji o warunkach świadczenia usług;
•    poprawę świadomości konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień wynikających
z obowiązujących przepisów dotyczących regulaminów, cenników i wymogów dot. jakości usług telekomunikacyjnych;
•    tworzenie przez Inicjatora - Urząd Komunikacji Elektronicznej przyjaznego dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych środowiska regulacyjnego promującego możliwość współregulacji rynku usług telekomunikacyjnych.

Wskaźniki jakości usług

Kolejnym etapem współpracy będzie powołanie Zespołu Roboczego złożonego z przedstawicieli Sygnatariuszy Memorandum, którego zadaniem będzie wytypowanie listy wskaźników jakości usług oraz uzgodnionych wspólnie metodyk ich pomiaru i obliczania, tak aby konsumenci zyskali dostęp do pełnej i porównywalnej informacji na temat jakości usług telekomunikacyjnych.

Rynek telekomunikacyjny staje się coraz bardziej nasycony, i coraz istotniejsza staje się rola jakości usług i obsługi klienta, które będą ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. UPC wyróżnia się na rynku bardzo dobrą ofertą i najlepszą relacją ceny do jakości produktów. Ponadto, UPC od lat inwestuje w nowoczesne systemy kompleksowej obsługi klienta, korzystając z najlepszych i sprawdzonych na rynkach europejskich wzorów. Wkładem UPC w realizację postanowień Memorandum będzie szerokie doświadczenie firmy we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań zarówno w ofercie, jak i obsłudze klienta.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=8328&layout=3&page=text