2012-10-26

Beata Stola w jury Enactus World Cup 2012 w Waszyngtonie

Beata Stola, Dyrektor Pesonalny i Administracji, członek Zarządu UPC Polska, brała udział w pracach jury oceniającego prezentacje konkursowe zgłoszone do konkursu Enactus World Cup, przedstawiające zrealizowane  przez studentów projekty,  które powstały w wyniku współpracy środowiska studenckiego z biznesowym,  dając mierzalne efekty i niosąc konkretną pomoc społecznościom lokalnym w wielu krajach świata. W tym roku światowemu konkursowi towarzyszyła zmiana nazwy istniejącego od 37 lat programu, w ramach którego odbywał się Waszyngtonie.

Enactus World Cup 2012, zorganizowany we współpracy z Kancelarią Hillary Clinton, zgromadził ponad 3000 reprezentantów firm i uczelni oraz studentów z całego świata. Prezentacje konkursowe przedstawiły drużyny studenckie z 39 państw, w tym drużyna Uniwersytetu Łódzkiego, która reprezentowała Polskę. Wystąpienia ocenili sędziowie – członkowie zarządów firm z całego świata, w gronie których znaleźli się również Jurorzy z Polski - Beata Stola, Dyrektor Personalny i Administracji, Członek Zarządu UPC Polska, Agnieszka Żołędziowska, Dyrektor Generalny Chartis Europe, Igor Kaleński, CEO Saatchi&Saatchi Poland i Piotr Wielgomas, Prezes Zarządu BIGRAM.

„Obecnie niezwykle ważne jest tworzenie pomostów między biznesem a wyższymi uczelniami, aby absolwenci, którzy swoją karierę chcą rozwijać w biznesie, byli do tego przygotowani. Enactus World Cup to doskonały przykład przedsięwzięcia, które propagując ideę społecznej odpowiedzialności, realizowaną i wspieraną przez biznes, uczy jednocześnie przedsiębiorczości i rozwija tym samym wśród uczestników kompetencje ważne dla pracodawców”   – mówi Beata Stola,  Dyrektor Personalny i Administracji, Członek Zarządu UPC Polska.

Konkursowi światowemu Enactus World Cup 2012 w Waszyngtonie, który odbył się w okresie od 30 września do  2 października, towarzyszyło przedstawienie nowej nazwy.  SIFE - dotychczas obowiązująca nazwa programu została zastąpiona przez - EnActUs. Nazwa Enactusa powstała ze skrótów słów Enterpreurial, Action, Us i podkreśla, że program łączy ze sobą wszystkie zaangażowane osoby, które wspólnie podejmują działania i chcą razem dążyć do osiągnięcia założonego celu. Organizacja Enactus chce rozpowszechniać - przedsiębiorcze podejście w działaniach na rzecz społeczności lokalnych.  

Do ścisłego finału Enactus World Cup 2012 awansowały cztery zespoły.
Zwycięzcą Enactus World Cup został zespół Belmont University ze Stanów Zjednoczonych. Dalsze miejsca zajęły drużyny z Egiptu, Indii i Zimbabwe.

W Polsce aktywne drużyny Enactus działają na 14 uczelniach (m. in. na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Poznańskiej). W nowym roku akademickim zespoły planują kontynuację swoich działań na rzecz lokalnych społeczności i rozwój projektów, które będą prezentowali przed biznesowym Jury na finale ogólnopolskim w 2013 roku.


***
UPC Polska jest wiodącym dostawcą usług cyfrowych: telewizji kablowej, szerokopasmowego dostępu do Internetu i usług telefonicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych. W zasięgu sieci telewizji kablowej UPC znajduje się ponad 2, 6 mln gospodarstw domowych w dziesięciu największych aglomeracjach miejskich i wielu mniejszych miastach. UPC Polska ma obecnie blisko 1, 5 miliona abonentów: ponad 1, 3 mln abonentów telewizji kablowej, w tym 688 900 telewizji cyfrowej, 809 600 użytkowników internetu i 417 400 klientów usługi telefonicznej. UPC Polska jest częścią Liberty Global, Inc. (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK). www.upc.pl

Liberty Global, Inc. jest wiodącym, międzynarodowym operatorem telewizji kablowej. Firma oferuje zaawansowane usługi telewizyjne, głosowe i dostępu do Internetu, zapewniając 20 milionom klientów dostęp do świata informacji, komunikacji i rozrywki. Liberty Global dysponuje nowoczesnymi sieciami szerokopasmowymi w 13 krajach, głównie w Europie, ale także w Chile. Do firmy należą również znaczne spółki medialne i producenckie takie, jak Chellomedia w Europie (dane z dnia 2 sierpnia 2012r.).


Kontakty dla mediów:


Lidia Stępińska-Ustasiak
Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej
UPC Polska
T +48 22 24 16 877
M +48 600 488 877
E Lidia.Stepinska-Ustasiak@upc.com.pl