2011-12-22

Raport: gotowi na innowacje

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Raportem „Gotowi na innowacje”, którego partnerem strategicznym jest UPC Biznes.

Na temat możliwości, jakie w budowaniu innowacyjności firmy daje telekomunikacja, wypowiedział się Robert Sababady, Dyrektor UPC Biznes.

Innowacyjność to...?

Robert Sababady: Jest mierzalnym i bezpośrednim efektem podjętych działań oraz zmian za nimi idących - zarówno na poziomie udostępniania nowych rozwiązań technologicznych, jak i odpowiednim modelowaniu i usprawnianiu procesów obsługi klientów. Najważniejszym jednak kryterium innowacyjności staje się finalnie osiągnięty efekt podjętych działań na poziomie organizacji.

Czy Polska jest krajem innowacyjnym?

RS: Obecnie pojęcie innowacyjności w Polsce jest postrzegane dwojako. Pierwsza płaszczyzna dotyczy procesu dostosowania polskiej gospodarki, funkcjonowania przedsiębiorstw do standardów i poziomu od kilka lat funkcjonujących w krajach Europy Zachodniej. W tym zakresie nasza innowacyjność ogranicza się do implementacji i doskonalenia procesów już istniejących. Drugi obszar innowacyjności dotyczy zjawisk, z którymi firmy do tej pory nie miały do czynienia i wynikają z potrzeby stałego dostosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym. Zachodzą one nie tylko w naszym kraju, ale również na Zachodzie. Odpowiadając bezpośrednio na to pytanie należy powiedzieć, że Polska tak jak i Europa Zachodnia, w dalszym ciągu jest postrzegana jako innowacyjna. Wydaje się jednak, że mamy do czynienia ze spadkiem udziału firm w tworzeniu spektakularnych innowacji.

Od kilku lat cały świat posługuje się pojęciem innowacyjności. Czy zatem dzisiaj bycie innowacyjnym jest tylko w modzie, czy też faktycznie pomaga w podnoszeniu wizerunku?

RS: Niewątpliwie aktywne wspieranie innowacji sprawia, że w oczach klientów, partnerów biznesowych, czy też pracowników podnosi rangę wizerunku danego przedsiębiorstwa. Z drugiej strony należy podkreślić, że obecnie dostępne celowe fundusze europejskie wspierające tego typu procesy tylko pomagają w kreowaniu swego rodzaju
mody. Niemniej jednak koniecznie trzeba wspomnieć o innych bodźcach sprzyjających byciu
innowacyjnym, dla przykładu w branży telekomunikacyjnej. Jednym z czynników determinujących ten proces są sami klienci, którzy w coraz większym stopniu oczekują od nas możliwie jak najprostszych w bieżącej obsłudze usług, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego poziomu zaawansowania technologicznego. W ten sposób, jako operatorzy, jesteśmy zmuszeni o inwestowania w rozwiązania kompleksowe, ale również optymalne cenowo. Potwierdzeniem tej tezy są wyniki badań, jakie zrealizowaliśmy w tym roku. Wynika z nich, że cena (25%), serwis (20%) i kompleksowość oferty (16%) są najważniejszymi kryteriami wyboru i oceny jakości świadczonych usług.

Istotnym pytaniem dzisiaj staje się, czy bycie innowacyjnym to ciągłe kreowanie nowych pomysłów, rozwiązań przy jednoczesnej zapewnianiu w tym celu stałych środków finansowych? Czy też równie istotne jest umiejętne zarządzanie zespołami odpowiedzialnymi za rozwój przedsiębiorstw?

RS: Z pewnością innowacje technologiczne, nowe usługi i produkty wymagają najważniejszego czynnika i jest nim ciągłe inwestowanie w pomysły, a tym samym dysponowanie w tym celu odpowiednimi środkami finansowymi. Pozostałe elementy, zaliczane do tzw. Procesów wewnątrz firmy, służą usprawnianiu komunikacji z klientami, jakości obsługi i pozostają w gestii ludzi i managerów, którzy nimi zarządzają.
Niemniej jednak uwzględniając powyższe dwa czynniki należy zawsze słuchać, dać się wypowiadać ludziom pracującym na różnych poziomach struktury firmy i efektywnie zarządzać przekazywaną przez nich wiedzą. Odpowiednie zarządzanie nie powinno jednak ograniczać się tylko do nagradzania świetnych pomysłów, ale przede wszystkim doceniania projektów, które w 100% udało się wdrożyć.

Nasza rozmowa w głównej mierze koncentruje się na potrzebach klientów, modelu zarządzania przedsiębiorstwami w obecnej sytuacji. Jednak od jakiegoś czasu, szczególnie w ostatnich miesiącach w branży telekomunikacyjnej odbywa się proces konsolidacji rynku. Czy w związku z tym w ostatnim kwartale tego roku oraz w 2012 r. operatorzy telekomunikacyjni będą mogli wykazać się innowacyjnością świadczonych usług?

RS: Nasza branża nie widzi w tym przypadku żadnego zagrożenia związanego z tym. Można powiedzieć, że proces konsolidacji telekomów w znacznym stopniu przyczyni się do rozpowszechnienia usług w zakresie skali dostępności do świadczonych przez nas rozwiązań w miastach, w których nie byliśmy do tej pory obecni. To są największe wyzwania, przed którymi stoimy w momencie połączenia spółek. Warto jednak podkreślić pewien trend, który obecnie obserwujemy - wcześniej jako ASTER i obecnie jako UPC. To proces konwergencji usług świadczonych przez firmy IT i operatorów telekomunikacyjnych. Dobrym przykładem połączenia się tych dwóch światów jest wdrożenie i uruchomienie na początku listopada sprzedaży bardzo innowacyjnej usługi Biznes Internet UPC z rozwiązaniem on-line Microsoft Office 365. Jest to kompleksowy zestaw narzędzi i aplikacji, dzięki którym możliwa staje się praca z firmową pocztą e-mail, dokumentami, kontaktami i kalendarzami z dowolnej lokalizacji, zarówno przy użyciu komputerów stacjonarnych i przenośnych jak również urządzeń mobilnych. Ta oferta UPC Biznes skierowana jest do specjalistów i przedstawicieli małych firm. Warto podkreślić, że nasza obecna strategia produktowa koncentruje się na dostarczaniu klientom produktów maksymalnie wspierających ich działalność biznesową, przy jednoczesnym systematycznym rozwijaniu oferty o dodatkowe usługi. Tym samym nasi klienci z segmentu SOHO, mimo ograniczonych środków finansowych, będą mogli swobodnie wykorzystywać narzędzia, które spełniają oczekiwania w zakresie usług IT dedykowane dużym firmom.

Robert Sababady
Dyrektor UPC Biznes. Od 15 lat związany z branżą telekomunikacyjną. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze strategią biznesową, rozwojem nowych przedsięwzięć, sprzedażą, zarządzaniem projektami i zmianą organizacyjną. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w takich spółkach, jak Grupa Elektrim, Vectra, UPS czy Aster, piastując stanowiska kierownicze oraz pełniąc funkcje w zarządzie.


Pobierz raport

Zdjęcia do pobrania